Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt...

Posti Group och Unifaun i nytt samarbete

Foto: Unifaun
Foto: Unifaun
Publicerad av
Christer Wiik - 05 feb 2016

Den finska e-handeln har vuxit med en femtedel under de senaste fem åren och under 2014 omsatte den 10,5 miljarder euro. I takt med den här utvecklingen har också både behov och krav på den tillhörande logistiken ökat.

Några exempel på modernisering och digitaliseringen av finsk logistik är att de inhemska pakettransporttjänsternas fraktdokument år 2011 förnyades för att vara anpassade till elektronisk data. Bara ett år senare tillkom numrering av fraktdokument, vilket har varit starkt drivande i digitaliseringen av transporttjänster i Finland. Precis som i Sverige standardiseras nu den elektroniska kommunikationen med hjälp av EDI (Electronic Data Interchange) och på samma sätt skapas standardiserade kolli och palletiketter i samband med transportbokningar. Med bakgrund av detta är det tydligt att elektronisk dataöverföring och digitala arbetssätt är en av de viktigaste beståndsdelarna i dagens logistik.

Under 2016 ska Posti, den finska posten, förnya sina tjänster för företagets 200 000 företagskunder. Uppdateringarna är baserade på Postis kunders ökade behov och önskemål av tjänster. De innebär bland annat ett förnyat urval av tjänster, självbetjäning och beställningskanaler. Rent konkret kommer Posti att ersätta sina nuvarande beställningskanaler till ett enda system där alla företagskunder kan beställa samtliga frakt- och pakettjänster.

- Digitaliseringen påverkar såväl kundernas som Postis funktioner. Posti vill erbjuda en enklare vardag för sina kunder genom att utveckla våra uppskattade självbetjäningstjänster med tekniska lösningar. Vi kommer att använda ett och samma SaaS-system till beställning av paket- och frakttjänster, sändning av information i förväg och utskrift av dokument. Systemet är bekant för de finska företagen och för Postis kunder. Det nya systemet kommer att heta ”Posti SmartShip”, säger Sami Masala, Head of Online Channels hos Posti.