Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt...

Martin & Servera inviger nytt lager i Umeå

Foto: Martin & Servera
Foto: Martin & Servera
Publicerad av
Christer Wiik - 03 feb 2016

Den 3 februari 2016, inviger Martin & Servera ett nytt energieffektivt varulager i Umeå. Lagret kommer att reducera energianvändningen med mer än 60 procent och erbjudandet till kunderna i regionen breddas.

Hållbarhetsfrågorna har varit i fokus genom hela byggprojektet. Det finns ingen åtgärd som så effektivt minskar Martin & Serveras miljöpåverkan som modern byggteknik. Det nya lagret har en yta på totalt 23 000 kvadratmeter.

Överskottsenergi från lagerkylningen kommer att användas för uppvärmning av lokalen samtidigt som solceller på taket kommer att ge en större andel förnyelsebar energianvändning. Total energianvändning förväntas minska med 60-70 procent jämfört med tidigare lagerbyggnad, och då är den nya byggnadens volym ändå nästan 3 gånger större än tidigare lager.

- Vårt nya lager i Umeå är en viktig del i Martin & Serveras hållbarhetsarbete. Vi arbetar hela tiden för att finna nya, effektiva och hållbara lösningar och det gläder mig att vi nu får ett lager i Norrland som inte bara ger oss möjlighet att bredda vårt erbjudande till kunderna i regionen, men även minskar vår miljöpåverkan, säger Håkan Åkerström, vd på Martin & Servera.

Exempel på ”gröna” åtgärder i samband med bygget av nytt lager:

  • Kontorsytor och koloniallager värms upp med överskottsvärme från kyl- och frysmaskiner.
  • Närvarostyrd LED-belysning i alla lagerytor.
  • 653 solceller på byggnadens tak som bidrar med nästan 200 000 kWh/år till egen energiförbrukning.
  • Minimalt luft- och temperaturläckage till följd av modern byggtekniks möjligheter.
  • Luftrenare i alla lagerytor och stora ljusinsläpp ger god arbetsmiljö för medarbetarna.

- Våra satsningar i Umeå gör att våra kunder i hela Norrland kan känna sig trygga med det sortiment och den service vi kan erbjuda. Inte minst satsar vi nu inom frukt och grönt, fortsätter Erland Andersson, lagerchef på Martin & Servera i Umeå.

Invigningen äger rum eftermiddagen den 3 februari och gästas av bland andra landshövding Magdalena Andersson och representanter från Axel Johnson, Martin & Servera och ett flertal kunder och leverantörer från regionen.