Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Rekordår för Gävle Hamn

Foto: Gävle Hamn
Foto: Gävle Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 02 feb 2016

2015 blev ett rekordår för Gävle Hamn. Totalt ökade godsvolymerna med 25 procent, från 4,7 miljoner ton 2014 till 5,9 miljoner ton 2015. Det är petroleumprodukterna som står för den största ökningen. Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn, förklarar volymerna med det rådande marknadsläget på världsmarknaden.

 – Rådande marknadsläge gör att rekordstora volymer petroleumprodukter transporterades till hamnen under förra året. Petroleumprodukterna lagras nu in i väntan på att priserna ska gå upp. Vi har fyra bergrum i drift med en total lagringskapacitet på 525,000 m3. De är fyllda idag, berättar han.

Förutom att ökningen har en positiv påverkan på resultatet, gör det också att hamnen stärker sin position på marknaden.

– Gävle Hamn är en viktig tillgång för hela Mellansverige. Med vår effektiva infrastruktur kan vi trygga varuförsörjningen till den snabbt växande Stockholm-Mälardalsregionen. Det unika med hamnen är att vi har plats att växa. Vi ser därför mycket ljust på framtiden, berättar Fredrik Svanbom.

Den nya farleden gör att Gävle Hamn kan ta emot större fartyg idag. Det märks också på siffrorna. Trots att volymen ökade, minskade antalet fartyg.

– Fartygen blir större, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för rederierna, men det är också en vinst för miljön. Att antalet fartyg minskade 2015, jämfört med 2014 är därför bara positivt, så länge de totala volymerna ökar, förklarar Fredrik.