Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 20 2017
Senaste Nytt...

Ny studie om storstadslogistik

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 01 feb 2016

Trafikverket har nu slutfört en studie om storstadslogistik. Studien, som ingår i ett större EU-projekt, handlar om vilka incitament och styrmedel som är mest effektiva att använda för att öka effektiviteten och hållbarheten för godstransporter i storstadsmiljöer.

Styrmedlen som lyfts fram i studien spänner från enkla lastplatser till komplexa samlastningsprojekt. Den lyfter även fram åtgärder som att ge distributionsfordon tillgång till dedikerade körfält. Studien utreder även vilka roller och möjligheter staten och kommunerna har att påverka godstransporter. Den utgår ifrån ett storstadsperspektiv och är avgränsad till Stockholms län, men många av incitamenten och styrmedlen som presenteras i rapporten är användbara också i andra delar av Sverige.