Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Ny definition av miljölastbilar i Stockholms stad

Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad. Foto: MP
Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad. Foto: MP
Publicerad av
Christer Wiik - 28 jan 2016

Stockholms stad har som mål att minska sina utsläpp kraftigt fram till 2020. En särskilt tuff utmaning är de tunga transporterna som idag ökar. När Stockholms stad nu antagit en ny definition för miljölastbilar blir det lättare för staden att ställa hållbara krav samtidigt som privata aktörer får ett tydligare regelverk att förhålla sig till.

Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad, menar att om vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 så måste vi börja arbeta redan nu för att 100 procent av lastbilarna i Stockholm ska vara miljölastbilar. — Det är viktigt att vi i staden kan ge vägledning om vilka lastbilar som klarar kraven på hållbarhet eller inte. Eftersom en lastbil används under en längre tid innebär det att åkerier relativt omgående måste välja vilken lastbil de ska ha 2030. Här kommer den nya definitionen vara till god hjälp, säger Katarina Luhr (MP).Det finns inte någon nationell definition för miljölastbilar. Därför har Stockholms stad antagit en egen definition. Göteborgs stad använder samma miljölastbilsdefinition.— Stockholm och Göteborg behöver en definition för att i transportupphandlingar ha något att hänvisa till. Skillnaden mellan den gamla och den nya definitionen är främst en förenklad uppföljning på EL-Hybrid lastbilar och att vi har öppnat upp för att köra på ett 100 procent förnybart drivmedel av typen HVO, säger Per Erik Österlund, projektledare för Miljöbilar i Stockholm, Miljöförvaltningen Stockholms stad.

Definition av miljölastbil: Tunga fordon, över 3,5 ton, räknas som miljöfordon om de hör hemma i någon av följande kategorier: a) Fordon som drivs helt med elektricitet b) Fordon som drivs delvis med elektricitet c) Fordon som är typgodkända för drift med minst ett annat drivmedel än dieselolja, bensin eller gasol