Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Estea tecknar nytt hyresavtal i Eskilstuna

 - Musti ja Mirri är ett växande bolag med höga krav på en effektiv lager- och logistikhantering och vi i är därför stolta över att kunna erbjuda moderna och flexibla ytor i vår fastighet i Eskilstuna, säger Johan Eriksson, vd på Estea AB.  Foto: Estea
- Musti ja Mirri är ett växande bolag med höga krav på en effektiv lager- och logistikhantering och vi i är därför stolta över att kunna erbjuda moderna och flexibla ytor i vår fastighet i Eskilstuna, säger Johan Eriksson, vd på Estea AB. Foto: Estea
Publicerad av
Christer Wiik - 19 jan 2016

Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Logistic Properties 5 AB har tecknat ett nytt hyresavtal med Musti ja Mirri Group Oy, i fastigheten Grönsta 2:49 i Eskilstuna. Hyresavtalet träder ikraft den 1 maj 2016 och omfattar en total yta om cirka 14 450 kvadratmeter.

Det nytecknade hyresavtalet innebär att Musti ja Mirri, genom dotterbolaget Zoo Support Scandinavia AB, förlägger del av sin logistikverksamhet för butiksdistribution i Eskilstuna. Musti ja Mirri är en ledande aktör inom husdjurstillbehör med verksamheter i Sverige och Finland. Verksamheterna i Sverige bedrivs under varumärkena Arken Zoo och Djurmagasinet. EQT är sedan 2014 huvudägare i Musti ja Mirri.