Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt...

Återvunna däck gör industrigolv miljövänligare

700 000 ton uttjänta däck i världen skulle kunna återanvändas varje år. Ståltrådsvajrarna i däcken har mycket hög kvalitet. Bild: Twintec
700 000 ton uttjänta däck i världen skulle kunna återanvändas varje år. Ståltrådsvajrarna i däcken har mycket hög kvalitet. Bild: Twintec
Twintec tillverkar fogfria och plana industrigolv i betong. Betongen armeras med nytillverkad stålfiber som blandas med fiber från återanvända däcksvajrar. Foto: Twintec
Twintec tillverkar fogfria och plana industrigolv i betong. Betongen armeras med nytillverkad stålfiber som blandas med fiber från återanvända däcksvajrar. Foto: Twintec
Däcken strimlas och stålvajern separeras. Därefter görs däcken rena och fibern kapas till lagom längder för att sedan användas som betongarmering. Bild: Twintec
Däcken strimlas och stålvajern separeras. Därefter görs däcken rena och fibern kapas till lagom längder för att sedan användas som betongarmering. Bild: Twintec
Publicerad av
Lars Bergström - 14 jan 2016

Att framställa armeringsstål till industrigolv är energikrävande och belastar miljön. Men nu börjar det komma miljövänligare alternativ. Ett golvföretag i framkant är Twintec som har börjat använda stålvajrar från återvunna bil- och lastbilsdäck som armering i betongen.

Industrigolvföretaget Twintec tillverkar golv för lagerhallar och industrier. Gemensamt för golven är att de måste tåla starka påfrestningar och att kraven på planhet är höga. Marknaden finns huvudsakligen i Europa, Mellanöstern och Nordamerika.  Som armering i betongen använder Twintec fibrer som tillverkats av låghaltigt kolstål. Teknologin har utvecklats under företagets 30 år på marknaden. – Jämfört med standardgolv av betong är vårt mest använda golv Freeplan mer ekologiskt. Men vi har högre ambitioner än så. Vi är väl medvetna om att vår produktion påverkar planeten vi bor på. Därför strävar vi alltid efter en så miljövänlig produktion som möjligt, säger Gerda Sprangh, marknadschefpå Twintec Scandinavia.

Samarbetar med University of Sheffield Gerda Sprangh syftar på den senaste tekniken som Twintec har utvecklat i samarbete med University of Sheffield. Den går ut på att en stor del av de nytillverkade fibrerna i betongarmeringen byts ut mot fibrer som tillverkats av återvunna stålvajrar från gamla bil- och lastbilsdäck. – Stålvajern i däck har mycket god kvalitet. Ända fram tills nu så har man dock inte tagit tillvara på stålet från däcken, trots att 700 000 ton däck i världen skulle kunna återvinnas varje år, berättar Gerda Sprangh. Men nu har flera forskningsförsök med fiber som tillverkats av stålvajer från återvunna däck visat att materialet fungerar bra som armering i golvbetong. Fibrerna kapas till lämplig längd och görs rena. Mätningar visar att energiåtgången för att tillverka fibrer från den återvunna däckvajern bara är 3,5 procent jämfört med nyproduktion av armeringsfiber i låghaltigt kolstål. Trots att stålfibrerna från de återvunna däcken är tunnare än traditionellt tillverkade armeringsfiber fyller de sin funktion väl, visar försöken. För att behålla styrkan ökar man bara antalet fibrer.  – När den återvunna fibern blandas med nytillverkade fibrer uppnår betongen likvärdig kvalitet som de golv vi tillverkat tidigare, fast med betydligt bättre miljöegenskaper, fastlår Gerda Sprangh.

Tester visar på goda egenskaper Blandningen av fibrer från återvunna däcksvajrar och nytillverkade fiber har testats i flera laboratorieförsök, men även i skarpt läge i olika byggprojekt. I försöken har forskarna bland annat testat, krympning, draghållfasthet, frysning, utnötning och livslängd. – Försöken visar att vårt nya golv Eco-freeplan, som har en blandning av återvunna och nytillverkade fibrer, har samma goda egenskaper som våra standardgolv. Skillnaden är att det nya har betydligt bättre miljöegenskaper. Och det gäller inte bara den miljövänliga fibern. Golvet är miljövänligare ur alla aspekter, säger Gerda.Nu väntar Twintec på att deras återvinning av stålfibrer ska CE-klassas efter EU:s materialklassning. Man räknar med att det ska ske till sommaren. Då först är Eco-freeplan redo för att ta steget ut på marknaden. Twintec är övertygad om att det finns flera byggherrar och fastighetsägare med höga miljöambitioner. – För dem som siktar på att uppnå de högsta nivåerna i de internationella certifieringssystemen, som exempelvis Leed och Breeam, kommer vårt golv att vara ett bra val. Fakta: Stålfiber i hållbara industrigolv - Twintec tillverkar stålfiberarmerad betong för industriella golv. Tekniken gör det möjligt att gjuta fogfria golv på marken eller på pelare. Fiberns goda armeringsegenskaper gör det möjligt att hålla nere golvens tjocklek. Det går helt enkelt åt mindre betong, vilket minskar miljöpåverkan. - Företaget finns över hela Europa samt i Nordamerika, Mellanöstern och Australien.