Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt...

Regionala skillnader för åkeriernas behov av nya förare

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 13 jan 2016

Av de drygt 800 åkerier som besvarat TYAs enkät om anställningsbehov uppger 26 procent att de troligen kommer att anställa lastbilsförare inom den närmaste sexmånadersperioden. 58 procent av företagen tror inte att någon förändring kommer ske och endast fyra procent bedömer att de troligen behöver säga upp förare under den närmaste sexmånadersperioden. Det innebär att behovet av fler lastbilsförare är fortsatt stort.

Detta visar en undersökning om behovet av rekrytering respektive uppsägning av lastbilsförare de närmaste sex månaderna, som Statisticon genomfört på uppdrag av TYA.

– Åkerierna uppger att de troligen behöver anställa drygt 2 000 förare och säga upp drygt 300 förare det kommande halvåret. Det visar att antalet utbildningsplatser till lastbilsförare måste öka samt att utbildningen måste kompletteras med mer och bättre praktik. Eftersom många åkerier anställer förare med mindre än ett års erfarenhet är det särskilt viktigt med bra praktik, säger Bill Rehn, vd på TYA.

Behovet av att anställa respektive säga upp lastbilsförare skiljer sig åt över landet men på de flesta håll ligger siffrorna på liknande nivå som för ett år sedan. I två regioner har dock anställningsbehovet ökat markant jämfört med för ett år sedan: den östra regionen med Stockholm som dragmotor och den sydligaste regionen med Malmö som dragmotor. I norr har anställningsbehovet minskat jämfört med för ett år sedan.