Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, okt, 22 2018
Senaste Nytt...

Svenska politiker stöttar Ystad Hamn

   Ystad Hamn är Sveriges tredje största hamn vad gäller antal passagerare. I fjol reste 1 775.083 passagerare från Ystad till Świnoujście i Polen och Rønne på Bornholm. Även antalet lastfordon och godsvolymen har de senaste åren nått nya rekordnivåer.   Foto: Ystad Hamn
Ystad Hamn är Sveriges tredje största hamn vad gäller antal passagerare. I fjol reste 1 775.083 passagerare från Ystad till Świnoujście i Polen och Rønne på Bornholm. Även antalet lastfordon och godsvolymen har de senaste åren nått nya rekordnivåer. Foto: Ystad Hamn
Publicerad av
Christer Wiik - 01 sep 2015

Måndagen den 31 augusti besökte Region Skånes ordförande Henrik Fritzon (S), tillsammans med riksdagsledamot och suppleant i Trafikutskottet Rikard Larsson (S) Ystad Hamn. På agendan stod hamnens framgångar och betydelse för Sverige – samt hamnens infrastrukturella utmaningar.

Vid besöket blev Henrik Fritzon och Rikard Larsson vägledda i hamnen av Björn Boström, vd för Ystad Hamn Logistik AB och fick bland annat ta del av information kring de utmaningar som hamnen står inför, främst i form av de infrastrukturella svårigheter som finns i att ta sig till och från hamnen via E65an.

 - Hamnen i Ystad är viktig för utvecklingen i hela Skåne. Det är uppenbart att det finns behov av infrastrukturinvesteringar i vägar kring Ystad Hamn för att hamnen ska nå sin fulla potential. Investeringar i infrastrukturen i Skåne har länge varit eftersatt och jag hoppas att den rödgröna regeringen kommer ändra på detta, sade Henrik Fritzon.

Vid besöket fick Henrik Fritzon och Rikard Larsson även information kring hamnens framgångar den senaste tiden.

 - Vi har sett en ökad mängd resenärer, fordon och gods passera hamnen vilket vi ser otroligt positivt på. Som ett resultat av utvecklingen har hamnen fått in ett nytt fartyg som har ökad kapacitet att hantera godsvolymen av transporter till och från kontinenten. Det är glädjande att kunna visa upp utvecklingen i hamnen för Henrik Fritzon och Rikard Larsson idag, sade Björn Boström och fortsatte

- För att kunna understötta den positiva utvecklingen och förstärka dess effekter behöver vi bättre infrastruktur till Ystad Hamn. Framför allt är Dragongatan fortfarande en flaskhals för resande till och från hamnen och vi behöver i samråd med politikerna hitta en hållbar lösning”.

Besöket är ett led i den långsiktiga satsning som Ystad Hamn arbetar med för att öka medvetenheten hos politiker och andra beslutsfattare. Med vid besöket fanns även Kent Mårtensson (S) Kommunstyrelsens ordförande, Kaj Jönsson (S) Ordförande i Ystad Hamn Logistik AB, Eva Bramsvik-Håkansson (C) 1:a vice ordförande Kommunstyrelsen samt Roger Jönsson (S) Ordförande för Hamnutskottet.

 

Annons

Annons