Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt...

OKQ8 öppnar biodiesel för publik tankning

Foto: Volvo
Foto: Volvo
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 jun 2015

OKQ8 Diesel Bio HVO är ett förnybart dieselalternativ som efter tester nu certifieras av Volvo Lastvagnar för samtliga av tillverkarens motorer för syntetisk diesel. I och med certifieringen öppnar OKQ8 upp dieseln för publik tankning, där alla med godkända fordon är välkomna att tanka.

OKQ8 Diesel Bio HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) är en syntetisk diesel baserad på avfall och restprodukter. Koldioxidreduktionen är upp till 90 procent jämfört med vid användningen av fossil diesel.

Volvo Lastvagnar certifierar nu samtliga sina motorer för syntetisk diesel, som en direkt följd av att ha testat biodieseln tillsammans med Renova och DHL Freight. Lastbilar har under två år sammanlagt rullat cirka 100 000 mil i kommersiell trafik.

– Fältprovet visar att HVO fungerar utmärkt i våra motorer och kan användas under samma förutsättningar som vanlig diesel. Det går även bra att fritt blanda diesel och HVO. Vi tror på HVO:s potential och tror på en ökad efterfrågan som gör att HVO kommer att kunna tankas på många fler platser framöver, säger Tobias Bergman, produktchef för alternativa bränslen och hybrider på Volvo Lastvagnar.

OKQ8 ser certifieringen som en möjlighet att få ut biodieseln för alla på marknaden och öppnar nu upp för tankning på OKQ8 Gasklockan i Göteborg. Alla med godkända fordon och som har OKQ8:s företagskort har möjlighet att tanka dieseln.

– Volvo Lastvagnars certifiering är väldigt glädjande och ett viktigt steg i vårt arbete för att underlätta för våra kunder att göra hållbara val. Certifieringen sätter även förnybar syntetisk diesel på kartan generellt och ökar möjligheterna för en mer publik marknad för Diesel Bio HVO, säger Erik Stenströmer Moglia, produktchef drivmedel på OKQ8.

Utöver Volvo Lastvagnars certifiering har Renova efter fältprovet valt att övergå till 100 procent förnybart drivmedel i sin fordonsflotta.

Annons

Annons