Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2018
Senaste Nytt...

Hamnsatsning längs södra Norrlandskusten

Vy över Härnösands Hamn. Foto: Härnösands kommun
Vy över Härnösands Hamn. Foto: Härnösands kommun
Publicerad av
Christer Wiik - 18 jun 2015

Hamnar i tre län utmed Norrlandskusten moderniseras när Inlandsinnovation investerar 25 miljoner kronor i Södra Norrlands Hamn och Logistik AB (SNHL). Med upprustade hamnar förbättras infrastrukturen och samordningen av transporter för hela norra Sverige. 

 – Investeringen i SNHL är inte bara en spännande investering för oss som investerare, utan också intressant utifrån vårt uppdrag att medverka till utveckling i norra Sverige. Vi hör ofta när vi är ute och träffar företagare om infrastrukturella hinder, så investeringar av denna typ är helt rätt för oss, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation.

I och med investeringen blir Inlandsinnovation delägare i SNHL som äger och utvecklar fyra hamn- och logistikverksamheter längs södra Norrlandskusten: Skutskär, Torsboda, Norrsundet och Härnösand. Samtliga fyra verksamheter ligger i anslutning till järnväg och E4:an, vilket går i linje med framtidens krav på miljöanpassade transportsystem.

– Utvecklingspotentialen i SNHL är mycket stor och vår förhoppning är att satsningen kommer bidra till att skapa många nya företag och arbetstillfällen i vår region, säger Andrej Kledzik, investeringsansvarig på Inlandsinnovation.

Hamnarnas centrala placering gör det möjligt att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna, alla större företag i regionen har växande volymer vilket ställer krav på logistiken. Syftet med investeringen är att med hjälp av ny teknik och lokal kunskap modernisera anläggningarna och skapa naturliga kopplingar mellan sjöfart, järnväg, flyg och landsväg.

– Det känns tryggt att ha en stark ägare i ryggen när vi effektiviserar våra anläggningar. I första etappen är det Härnösands hamn som redan i år skall anpassas efter Mittnorrlands behov av snabb och effektiv containerlogistik. Nu finns stora möjligheter för våra exporterande och importerande företag att nå omvärlden med sina produkter, det känns mycket bra, avslutar Stig Wåhlstedt, vd SNHL.

 

Källa: Inlandsinnovation

 

Annons

Annons