Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Catena förbättrar resultatet

Lagerlokal i Huddinge. Foto: Catena
Lagerlokal i Huddinge. Foto: Catena
Publicerad av
Lars Bergström - 26 feb 2015

Logistikfastighetsbolaget Catena ökar resultatet från 138 miljoner kronor år 2013 till 344 miljoner kronor förra året. Det framgår av Catenas bokslutskommuniké.

– Trots att vi noterar stora avflyttningar om drygt 100 000 kvadratmeter, så har vi en mycket positiv utveckling av uthyrningsgraden. Vi inte bara fyller avflyttade ytor utan fyller även tidigare outhyrda ytor. Uthyrningsgraden vid årsskiftet uppgår till hela 96 procent. Det ska jämföras med 87 procent vid ingången av året, säger vd Gustaf Hermelin i sin kommentar till bokslutskommunikén. – Det är glädjande att vi har fått in ett stort antal nya kunder via våra genomförda nyuthyrningar och samtidigt har en stor volym av påbörjade nyproduktionsprojekt, fortsätter Gustav Hemelin.

Catenas bokslutskommitté i korthet:

  • Hyresintäkterna ökade med 36 procent till 431,3 miljoner kronor (316,8).
  • Driftsöverskottet ökade med 47 procent till 325,7 miljoner kronor (221,3).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 204,9 miljoner kronor (147,0).
  • Årets resultat blev 344,2 miljoner kronor (138,4), motsvarande ett resultat per aktie om 13,49 kronor (9,81), varav värdeförändringar på derivat ingår med  150,6 miljoner kronor (4,4) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 386,0 miljoner kronor (33,3).
  • Ett framgångsrikt arbete med energieffektiviseringar och ett lyckat uthyrningsarbete har lett till en ökning av överskottsgraden till 76 procent (70).
  • Styrelsen föreslår en utdelning med 3,00  kronor per aktie (2,00).

Annons

Annons

Annons