Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, mar, 22 2019
Senaste Nytt...

Transportindustri-förbundet beklagar nedröstat förslag

EU-parlamentet. Foto: Rama
EU-parlamentet. Foto: Rama
Publicerad av
Christer Wiik - 19 dec 2014

EU-parlamentet har röstat ner ett förslag från EU-kommissionen som hade inneburit att listan över definierade överträdelser, som kan leda till förlust av trafik- och gemenskapstillstånd, hade utökats, att kraven hade skärpts och att tillämpningen hade harmoniserats inom EU. Något som både Transportindustriförbundet och IRU var för.

I dag regleras trafik- och gemenskapstillstånd av EU-förordning (EC) 1071/2009 och i enlighet med denna ska EU-kommissionen utfärda en icke uttömmande lista över bestämmelser. Om dessa överträds kan det leda till att trafik- eller gemenskapstillståndet dras in och återkallas.

I det nya förslaget angavs både fler bestämmelser och skärpta krav, vilket innebar att en lägre grad av överträdelse än i dag skulle kunna leda till förlust av tillståndet. De nya kraven var även ett första steg mot en mer harmoniserad tillämpning och kontroll av regler inom vägtransportsektorn med syfte att få en öppnare, mer harmoniserad och fri inre gemensam marknad.

Förslaget blev nedröstat i EU-parlamentet med motiveringen att ”brott mot cabotagereglerna” inte fanns med på listan. Förslaget skickades tillbaka till kommissionen med uppmaningen att komma tillbaka till parlamentet med ett nytt förslag som innehåller bestämmelser för brott mot cabotage.

Med tanke på att kommissionen vill öppna upp vägtransportmarknaden ytterligare är det inte troligt att ändringen kommer läggas till i listan utan att en klar definition av exakt vad som är olaga cabotage först tagits fram av kommissionen. Kommissionen har i ett PM från i höstas definierat olaga cabotage som en "fjärde transport" eller en "tredje transport, men efter åtta dagar". Denna definition lär knappast godkännas av de som i dag röstade ner listan. Det innebär att processen mot skarpare mer enhetliga och harmoniserade regler nu stoppas upp under en överskådlig tid.

Transportindustriförbundet beklagar att EU-kommissionens förslag röstades ner då möjligheten att få just klarare och skarpare regler samt mer harmoniserad regelefterlevnad nu fördröjs.

Källa. Transportindustriförbundet 

 

 

 

Annons

Annons