Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

BRT kan lösa trafikinfarkten i Mexico City

Foto: BRT Mexico
Foto: BRT Mexico
Publicerad av
Peter Höök - 01 feb 2013

Mexiko City och andra megastäder utgör gigantiska marknader för export av svensk miljöteknik. Mexiko är dessutom en av de största och mest utvecklade ekonomierna i Latinamerika och en etablering där innebär en öppen dörr såväl mot Nord- och Sydamerika som mot Västindiens övärld. Santiago Mejia Dugand, doktorand i industriell miljöteknik vid Lindköpings Universitet, arbetar med lösningar på stadens miljöproblem.

En sektor som Santiago Mejia Dugand studerar närmare är att man i Mexiko City har infört Bus Rapid Transit, BRT, som i korthet fungerar som en tunnelbana ovan jord. Bussarna har egna filer i mitten av de breda gatorna, vilket gör att de bara behöver stanna vid hållplatser och i stora korsningar.

– Den snabba busstrafiken har fått stora sociala effekter. Människor kommer åt staden på ett annat vis och kan röra sig mer fritt. Brottsligheten har minskat, fler vågar gå ut, fler barn kan komma till skolorna och fler vuxna kan ta sig hem i tid från jobbet för att hjälpa sina barn med läxor. Konsumtionen ökar och utbildningsnivån stiger, säger Santiago Mejia Dugand.

Han har flera gånger varit i Mexiko City, senast nu i november tillsammans med en delegation ledd av handelsminister Ewa Björling. Santiago Mejia Dugand har gjort mängder av intervjuer och har på plats kunnat studera effekterna av de enorma miljöproblemen.

Men trots de goda resultaten har bussprojektet tampats med stora problem. Det som alla såg fördelarna av i Bogota höll på att misslyckas i Mexiko City. De som har egna bilar i staden är också de som har mest pengar och de som har störst politiskt inflytande. Den gruppen ser naturligtvis inte med blida ögon på att bussar kommer fram, medan bilarna får allt mindre utrymme.

– Det krävs en stabil politisk ledning för att driva den här typen av förändringsarbete. När vi talar om 20-årsperspektiv i det jämförelsevis politiskt stabila Europa, är perspektivet i Mexiko månader eller ibland till och med dagar.

Santiago Mejia Dugand ska nu sammanfatta sina slutsatser i en vetenskaplig artikel, Sustainable Urban Transformation, som ska ge svar på vad det är som får saker att hända och vilka slutsatser man kan dra av det inför framtiden.

Annons

Annons

Annons