Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 26 2018
Senaste Nytt...

Trådlöst en viktig länk hos Viking Grace

Foto: Viking Line
Foto: Viking Line
Publicerad av
Christer Wiik - 19 feb 2014

Fartyget Viking Grace är världens första naturgasdrivna passagerarfartyg och ett fartyg där låg miljöpåverkan genomsyrat hela konstruktionen. Viking Grace trafikerar rutten Stockholm Åbo där hon går i daglig trafik. Som de flesta moderna passagerarfartyg har fartyget en tidtabell utan utrymmen för förseningar eller andra problem och det skall under den dryga timme det ligger i hamn i Stockholm lasta och lossa fordon och passagerare. Därtill skall fartyget tankas, en manöver som måste utföras mellan två fartyg, något som inte tidigare gjorts mellan fartyg.

 När Viking Grace designades var ett av målen att skapa en färja med låg miljöpåverkan och detta skulle återspeglas i hela konstruktionen. Stora resurser lades på att konstruera en färja som skulle vara den bästa möjliga för miljön under normaltrafik. Ett enormt arbete har lagts ned på att utforma fartygets skrovform för att minimera svallvågor, dessutom bidrar en hydrodynamiskt optimerad skrovform till att spara energi.

Viking Grace drivs av naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas), vilket skall ge en mycket effektivare förbränning än andra framdrivningssystem. Naturgasen är bättre för miljön än andra fossila bränslen, dessutom är det vid förbränning både luktfritt och giftfritt. Som en följd därav är Viking Grace på pappret en bra affär för miljön, jämfört med traditionella framdrivningssystem har fartygets utsläpp av kväveoxider (NOx) reducerats med 85% och växthusgaser reducerats med 15%. Svavelutsläppen från fartyget är nära noll. LNG uppfyller dessutom framtida krav från EU avseende utsläpps av svavel, kväve, partiklar och växthusgaser.

Eftersom Viking Grace är världens största passagerarfartyg som drivs av flytande naturgas ställdes höga och nya krav på  dess tankningssystem. Att bygga en ny naturgasdepå i närheten till fartyget var inte en väg att gå, det lämpligaste sättet att tanka Viking Grace var sjövägen från annat fartyg när hon ligger hamn i Stockholm. Den här typen av bunkringssystem har inte tidigare utformats så för detta ändamål togs det specialbyggda LNG-bunkerfartyget Seagas fram, det första fartyget i sitt slag i hela världen.

Bunkerfartyget Seagas levererar dagligen naturgas till Viking Grace när fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm och eftersom all tankning måste ske under den timme fartyget ligger vid kaj är det väldigt viktigt att alla delar av systemet måste fungera klanderfritt varje dag, om och om igen, oavsett väder. Det finns helt enkelt inga marginaler eller utrymme för fel.

 Bränslet till Viking Grace transporteras med hjälp av tankbil från en gasterminal i Nynäshamn till Loudden i Stockholm där tankbilarnas last av LNG förs över till fartyget Seagas. Bunkringen sker från Seagas till Viking Grace och baseras på bunkringssystemet LNGPac som har levererats av Wärtsilä. Wärtsilä säkerställde också att alla vitala komponenter fanns tillgängliga för att hela bunkringsprocessen skulle fungera. Wärtsilä har därför levererat bunkringsstation, naturgastank, tankutrymmen, glykol- och vattenvärmare samt system för styrning och övervakning till fartyget Seagas. Naturgasen håller en temperatur av minus 162 grader vid transport så tanken för naturgas ombord på Seagas består av dubbla höljen i rostfritt stål med vakuum emellan för isolationens skull.

-Continentals vision av framtidens lagerhallar, som kommer att vara helt automatiserade, sammankopplade och flexibelt anpassade efter kundernas behov. I enskilda fall använder man redan automatiserade industrifordon, intelligenta truckar och autonoma transportrobotar. Foto: Continental AG
-Continentals vision av framtidens lagerhallar, som kommer att vara helt automatiserade, sammankopplade och flexibelt anpassade efter kundernas behov. I enskilda fall använder man redan automatiserade industrifordon, intelligenta truckar och autonoma transportrobotar. Foto: Continental AG

Hannovermässan: Smarta paketcentraler, transportrobotar och sensorer i däck

"Continental - digital mångsysslare"

På världens största industrimässa fokuserade teknikföretaget Continental på de utmaningar som väntar...